Ποιοι Είμαστε


Η δράση Στηρίζω την Τοπική Αγορά και τα Τοπικά Προϊόντα του Βαρνάβα Μαραθώνα είναι μία πρωτοβουλία της σύμπραξη Ενεργών Πολιτών Βαρνάβα. Σκοπός της δράσης είναι να ενημερώσει και να αναδείξει στην τοπική κοινωνία τα οφέλη από την στήριξη της τοπικής αγοράς.
Χορηγός επικοινωνίας http://varnavascommerce.blogspot.com/
Οι επιχειρήσεις του Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα, μπορείτε να στέλνετε email με τις προσφορές σας στο
mikekatiaa@gmail.com

==================================