ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ

Τα παρακάτω καταστήματα προσφέρουν δωρεάν τρόφιμα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και συμμετέχουν στο πρόγραμμα 'Κοινωνική Μέριμνα" του Ν.Π.Δ.Δ. "ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ" του Δήμου Μαραθώνα.